TAHUKAH ANDA BAHAWA ALAT PEMADAM API ANDA PERLU DISELENGGARA SECARA BERKALA?

  • Rekod penyelenggaraan (tarikh penggunaan, tarikh isian semula, tarikh luput) perlu dikemaskini dan disimpan dengan baik.
  • Alat pemadam api perlu diperiksa supaya berada dalam keadaan baik sekurang-Kurangnya tiga (3)bulan sekali.
  • Alat pemadam api perlu diperiksa oleh kontraktor berdaftar dengan Jabatan Bomba setahun sekali.
  • Alat pemadam api yang telah digunakan perlu diisi semula pada kadar yang
    segera dan direkodkan.
  • Pastikan silinder tidak berkarat, hose tidak tersumpat, washer boleh bergerak.
  • Setiap empat (4) tahun tabung hendaklah dikenakan ujian hidrostatik.
  • Elakkan alat pemadam api diletakkan terdedah kepada cahaya matahari secara terus

Adakah alat pemadam api anda telah diselenggara? Pastikan anda peka dengan hal ini demi keselamatan keluarga anda.

Adakah alat pemadam api anda lebih setahun sejak penyelenggaraan yang lepas? Segera hubungi kami di 019- 2000 643 kontraktor pemadam api yang sah disekitar Banting Selangor.

Leave a Reply